Easy hebrew torah Berechit1 Genesis1

Microsoft Word – GENESE 1LLE

BERESHIT  GENESE 1

אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָֽרֶץ׃

b’re’shith bara’ ‘Elohim ‘eth hashamayim w’eth ha’arets.
In the beginning Elohim (El of all) created the heavens and the earth.

tranliteration

בְּרֵאשִׁית

בָּרָא

אֱלֹהִים

אֵת הַשָּׁמַיִם

וְאֵת הָאָֽרֶץ

b’re’shith bara’ Elohim eth hashamayim w’eth ha’arets
In the beginning created Elohim the heavens and the earth

1.2

וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ וְחֹשֶׁךְ עַל־פְּנֵי תְהֹום וְרוּחַ אֱלֹהִים מְרַחֶפֶת עַל־פְּנֵי הַמָּֽיִם׃

w’ha’arets hay’thah thohu wabohu w’choshek `al-p’ney th’hom

w’Ruach ‘Elohim m’rachepheth `al-p’ney hamayim.

The earth was without form and void, and darkness was over the surface of the deep,and the Spirit of Elohim was moving over the surface of the waters.

Tranliteration

וְהָאָרֶץ

הָיְתָה

וָבֹהוּ

וְחֹשֶׁךְ

עַל־פְּנֵי

תֹהוּ

w’ha’arets hay’thah wabohu w’choshek al-p’ney thohu
The earth was and void and darkness was over the surface without form

הַמָּֽיִם

עַל־פְּנֵי

מְרַחֶפֶת

אֱלֹהִים

וְרוּחַ

תְהֹום

hamayim al-p’ney m’rachephet Elohim w’Ruach th’hom
of the waters over the surface was moving of Elohim and the Spirit of the deep,

1.3

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אֹור וַֽיְהִי־אֹֽור׃

wayo’mer ‘Elohim y’hiy ‘or way’hiy-’or.
Then Elohim said, Let there be light; and there was light

Tranliteration

אֹֽור

וַֽיְהִי־

אֹור

יְהִי

אֱלֹהִים

וַיֹּאמֶר

’or way’hiy- ‘or y’hiy Elohim wayo’mer
light and there was light Let there be Elohim Then said

1.4

וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת־הָאֹור כִּי־טֹוב וַיַּבְדֵּל אֱלֹהִים בֵּין הָאֹור וּבֵין הַחֹֽשֶׁךְ׃

wayar’ ‘Elohim ‘eth-ha’or ki-tob wayab’del ‘Elohim beyn ha’or ubeyn hachoshek.
Elohim saw that the light was good; and Elohim separated between the light and the darkness

 transliteration

אֱלֹהִים

וַיַּבְדֵּל

כִּי־טֹוב

אֶת־הָאֹור

אֱלֹהִים

וַיַּרְא

Elohim wayab’del ki-tob ‘eth-ha’or Elohim wayar’
Elohim et sépara Was good That the light Elohim saw

 

הַחֹֽשֶׁךְ

וּבֵין

הָאֹור

בֵּין

hachoshek ubeyn ha’or beyn
the darkness and between The light between

1.5

וַיִּקְרָא אֱלֹהִים ׀ לָאֹור יֹום וְלַחֹשֶׁךְ קָרָא לָיְלָה וַֽיְהִי־עֶרֶב וַֽיְהִי־בֹקֶר יֹום אֶחָֽד׃

wayiq’ra’ ‘Elohim la’or yom w’lachoshek qara’ lay’lah.way’hiy-`ereb way’hiy-boqer yom ‘echad.
Elohim called the light day, and the darkness He called night.And there was evening and there was morning, one day.

tranliteration 

קָרָא

וְלַחֹשֶׁךְ

יֹום

לָאֹור

אֱלֹהִים

וַיִּקְרָא

qara’ w’lachoshek yom la’or Elohim wayiq’ra’
He called and the darkness day the light Elohim And called

יֹום

־בֹקֶר

וַֽיְהִי

־עֶרֶב

וַֽיְהִי

לָיְלָה

yom boqer way’hiy ereb way’hiy lay’lah
day morning and there was evening And there was night

אֶחָֽד

echad
one

1.6

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי רָקִיעַ בְּתֹוךְ הַמָּיִם וִיהִי מַבְדִּיל בֵּין מַיִם לָמָֽיִם׃

wayo’mer ‘Elohim y’hiy raqi`a b’thok hamayim wihi mab’dil beyn mayim lamayim.
Then Elohim said, Let there be an expanse in the midst of the waters,and let it separate between the waters and the waters.

tranliteration

הַמָּיִם

בְּתֹוךְ

רָקִיעַ

יְהִי

אֱלֹהִים

וַיֹּאמֶר

hamayim b’thok raqi`a y’hiy Elohim wayo’mer
of the waters in the midst an expanse Let there be Elohim Then said

 

לָמָֽיִם

מַיִם

בֵּין

מַבְדִּיל

וִיהִי

lamayim mayim beyn mab’dil wihi
and the waters the waters between separate and let it

1.7

וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים אֶת־הָרָקִיעַ וַיַּבְדֵּל בֵּין הַמַּיִם אֲשֶׁר מִתַּחַת לָרָקִיעַ וּבֵין הַמַּיִם אֲשֶׁר מֵעַל לָרָקִיעַ וַֽיְהִי־כֵֽן׃

waya`as ‘Elohim ‘eth-haraqi`a wayab’del beyn hamayim ‘asher mitachath laraqi`a ubeyn hamayim ‘asher me`al laraqi`a way’hiy-ken. 
Elohim made the expanse, and separated between the waters which were below the expanse and the waters which were above the expanse; and it was so.

tranliteration

הַמַּיִם

בֵּין

וַיַּבְדֵּל

אֶת־הָרָקִיעַ

אֱלֹהִים

וַיַּעַשׂ

hamayim beyn wayab’del ‘eth-haraqi`a Elohim waya`as
the waters between and separated the expanse Elohim made

אֲשֶׁר

הַמַּיִם

וּבֵין

לָרָקִיעַ

מִתַּחַת

אֲשֶׁר

‘asher hamayim ubeyn laraqi`a mitachath ‘asher
which the waters between the expanse were below which

כֵֽן

וַֽיְהִי

לָרָקִיעַ

מֵעַל

ken way’hiy laraqi`a me`al
so and it was the expanse were above

1.8

וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לָֽרָקִיעַ וַֽיְהִי־עֶרֶב וַֽיְהִי־בֹקֶר יֹום שֵׁנִֽי׃ 

wayiq’ra’ ‘Elohim laraqi`a shamayim. way’hiy-`ereb way’hiy-boqer yom sheni. 
Elohim called the expanse heaven.And there was evening and there was morning, a second day
Y llamo Dios al firmamentoa Cielos. Y fue la tarde y la manana el dia segundo.
Elohîms crie au plafond: « Ciels. » Et c’est un soir et c’est un matin: jour deuxième.

tranliteration

עֶרֶב

וַֽיְהִי

שָׁמָיִם

לָֽרָקִיעַ

אֱלֹהִים

וַיִּקְרָא

ereb way’hiy shamayim laraqi`a Elohim wayiq’ra’
evening And there was heavens the expanse Elohim And called

שֵׁנִֽי

יֹום

בֹקֶר

וַֽיְהִי

sheni yom boqer way’hiy
a second day morning and there was

1.9

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יִקָּווּ הַמַּיִם מִתַּחַת הַשָּׁמַיִם אֶל־מָקֹום אֶחָד וְתֵרָאֶה הַיַּבָּשָׁה וַֽיְהִי־כֵֽן׃

wayo’mer ‘Elohim yiqawu hamayim mitachat hashamayim ‘el-maqom ‘echad w’thera’eh hayabashah way’hiy-ken.
Then Elohim said, Let the waters below the heavens be gathered into one place, and let the dry land appear; and it was so.

tranliteration

הַשָּׁמַיִם

מִתַּחַת

הַמַּיִם

יִקָּווּ

אֱלֹהִים

וַיֹּאמֶר

hashamayim mitachat hamayim yiqawu ‘Elohim wayo’mer
the heavens below the waters Let be gathered ‘Elohim Then said

כֵֽן

וַֽיְהִי

הַיַּבָּשָׁה

וְתֵרָאֶה

אֶחָד

אֶל־מָקֹום

ken way’hiy hayabashah w’thera’eh echad el-maqom
so and it was the dry land and let appear one into place

1.10

וַיִּקְרָא אֱלֹהִים ׀ לַיַּבָּשָׁה אֶרֶץ וּלְמִקְוֵה הַמַּיִם קָרָא יַמִּים וַיַּרְא אֱלֹהִים כִּי־טֹֽוב׃

wayiq’ra’ ‘Elohim layabashah ‘erets ul’miq’weh hamayim qara’ yamim wayar’ ‘Elohim ki-tob.
Elohim called the dry land earth and the gathering of the waters and He called seas Elohim saw that it was good

tranliteration

הַמַּיִם

וּלְמִקְוֵה

אֶרֶץ

לַיַּבָּשָׁה

אֱלֹהִים

וַיִּקְרָא

hamayim ul’miq’weh erets ayabashah Elohim . wayiq’ra’
of the waters and the gathering earth the dry land Elohim And called

כִּי־טֹֽוב

אֱלֹהִים

וַיַּרְא

יַמִּים

קָרָא

ki-tob Elohim wayar’ yamim qara’
that it was good Elohim and saw seas He called

1.11

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים תַּֽדְשֵׁא הָאָרֶץ דֶּשֶׁא עֵשֶׂב מַזְרִיעַ זֶרַע עֵץ פְּרִי עֹשֶׂה פְּרִי לְמִינֹו אֲשֶׁר זַרְעֹו־בֹו עַל־הָאָרֶץ וַֽיְהִי־כֵֽן׃

wayo’mer ‘Elohim tad’she’ ha’arets deshe’ `eseb maz’ri`a zera« ets p’ri `oseh p’ri lmino ‘asher zar’`o-bo `al-ha’arets way’hiy-ken.
Then Elohim said, Let the earth sprout vegetation: plants yielding seed, and fruit trees on the earth bearing fruit after their kind, whichever seed in them; and it was so.

tranliteration

עֵשֶׂב

דֶּשֶׁא

הָאָרֶץ

תַּֽדְשֵׁא

אֱלֹהִים

וַיֹּאמֶר

`eseb deshe’ ha’arets tad’she Elohim wayo’mer
plants vegetation the earth Let sprout Elohim Then said

פְּרִי

עֹשֶׂה

פְּרִי

עֵץ

זֶרַע

מַזְרִיעַ

p’ri `oseh p’ri `ets zera maz’ri`a
fruit bearing fruit trees seed yielding

הָאָרֶץ

עַל

בֹו

זַרְעֹו

אֲשֶׁר

לְמִינֹו

ha’arets `al -bo zar’`o ‘asher lmino
the earth on in them seed whichever after their kind

כֵֽן

וַֽיְהִי

ken way’hiy
so and it was

1.12

וַתֹּוצֵא הָאָרֶץ דֶּשֶׁא עֵשֶׂב מַזְרִיעַ זֶרַע לְמִינֵהוּ וְעֵץ עֹֽשֶׂה־פְּרִי אֲשֶׁר זַרְעֹו־בֹו לְמִינֵהוּ וַיַּרְא אֱלֹהִים כִּי־טֹֽוב׃

watotse’ ha’arets deshe’ `eseb mazria` zera` lminehu w’`ets `oseh-p’ri ‘asher zar`o-bo l’minehu wayar’ ‘Elohim ki-tob.
The earth brought forth vegetation, plants yielding seed after their kind,and trees bearing fruit, whichever seed is in them, after their kind; and Elohim saw that it was good.

tranliteration

זֶרַע

מַזְרִיעַ

עֵשֶׂב

דֶּשֶׁא

הָאָרֶץ

וַתֹּוצֵא

zera` mazria` `eseb deshe ha’arets watotse’
seed yielding plants vegetation, The earth Then brought forth

זַרְעֹו־

אֲשֶׁר

פְּרִי

עֹֽשֶׂה־

וְעֵץ

לְמִינֵהוּ

zar`o asher p’ri `oseh w’`ets lminehu
seed whichever fruit bearing and trees after their kind

                                                                                                                                        

טֹֽוב

כִּיֹֽ

אֱלֹהִים

וַיַּרְא

לְמִינֵהוּ

בֹו

tob. ki Elohim wayar’ l’minehu bo
it was good. that Elohim and saw after their kind is in them

1.13

וַֽיְהִי־עֶרֶב וַֽיְהִי־בֹקֶר יֹום שְׁלִישִֽׁי׃

way’hiy -`ereb way’hiy-boqer yom sh’lishi.
There was evening and there was morning, a third day.

tranliteration

שְׁלִישִֽׁי

יֹום

־בֹקֶר

וַֽיְהִי

־עֶרֶב

וַֽיְהִי

sh’lishi. yom boqer way’hiy- ereb way’hiy
a third day morning and there was evening There was

1.14

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי מְאֹרֹת בִּרְקִיעַ הַשָּׁמַיִם לְהַבְדִּיל בֵּין הַיֹּום  וּבֵין הַלָּיְלָה וְהָיוּ לְאֹתֹת וּלְמֹועֲדִים וּלְיָמִיםוְשָׁנִֽים

wayo’mer ‘Elohim y’hiy m’oroth birqi`a hashamayim l’hab’dil beyn hayom ubeyn halay’lah w’hayu l’ototh ul’mo`adim ul’yamim w’shanim.
Then Elohim said, Let there be lights in the expanse of the heavens to divide between the day and the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years;

tranliteration

הַשָּׁמַיִם

בִּרְקִיעַ

מְאֹרֹת

יְהִי

אֱלֹהִים

וַיֹּאמֶר

hashamayim birqi`a m’oroth y’hiy Elohim wayo’mer
of the heavens in the expanse lights Let there be Elohim Then said,

 

וְהָיוּ

הַלָּיְלָה

וּבֵין

הַיֹּום

בֵּין

לְהַבְדִּיל

w’hayu halay’lah ubeyn hayom beyn l’hab’dil
and let them be the night and between the day between to divide

 

וְשָׁנִֽים

וּלְיָמִים

וּלְמֹועֲדִים

לְאֹתֹת

w’shanim ul’yamim ul’mo`adim l’ototh
and years and for days and for seasons for signs

1.15

וְהָיוּ לִמְאֹורֹת בִּרְקִיעַ הַשָּׁמַיִם לְהָאִיר עַל־הָאָרֶץ וַֽיְהִי־כֵֽן׃

w’hayu lim’oroth bir’qi`a hashamayim l’ha’ir `al-ha’arets way’hiy-ken.
Gen1:15 and let them be for lights in the expanse of the heavens to give light on the earth; and it was so.
y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue asi.
Ce sont des lustres au plafond des ciels pour illuminer sur la terre. » Et c’est ainsi.

tranliteration

עַל

לְהָאִיר

הַשָּׁמַיִם

בִּרְקִיעַ

לִמְאֹורֹת

וְהָיוּ

al l’ha’ir hashamayim bir’qi`a lim’oroth w’hayu
on to give light of the heavens in the expanse for lights and let them be

כֵֽן

וַֽיְהִי

הָאָרֶץ

ken way’hiy ha’arets
so and it was the earth;

1.16

וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים אֶת־שְׁנֵי הַמְּאֹרֹת הַגְּדֹלִים אֶת־הַמָּאֹור הַגָּדֹל לְמֶמְשֶׁלֶת הַיֹּום וְאֶת־הַמָּאֹור הַקָּטֹן לְמֶמְשֶׁלֶת הַלַּיְלָה וְאֵת הַכֹּוכָבִֽים׃ 

waya`as ‘Elohim ‘eth-sh’ney ham’oroth hag’dolim ‘eth-hama’or hagadol l’mem’sheleth hayom w’eth-hama’or haqaton l’mem’sheleth halay’lah w’eth hakokabim.
Elohim made the two great lights, the greater light to govern the day,and the lesser light   to govern  the night and the stars.

tranliteration

אֶת־הַמָּאֹור

הַגְּדֹלִים

הַמְּאֹרֹת

אֶת־שְׁנֵי

אֱלֹהִים

וַיַּעַשׂ

eth-hama’or hag’dolim ham’oroth ‘eth-sh’ney ‘Elohim waya`as
light great lights the two ‘Elohim And made

לְמֶמְשֶׁלֶת

הַקָּטֹן

וְאֶת־הַמָּאֹור

הַיֹּום

לְמֶמְשֶׁלֶת

הַגָּדֹל

l’mem’sheleth haqaton w’eth-hama’or hayom ’mem’sheleth hagadol
to govern the lesser and  light the day to govern the greater

 

וְאֵת הַכֹּוכָבִֽים

הַלַּיְלָה

w’eth hakokabim. halay’lah
and the stars. the night

1.17

וַיִּתֵּן אֹתָם אֱלֹהִים בִּרְקִיעַ הַשָּׁמָיִם לְהָאִיר עַל־הָאָֽרֶץ׃ 

wayiten ‘otham ’Elohim bir’qia` hashamayim l’ha’ir `al-ha’arets.
 Elohim placed them in the expanse of the heavens to give light on the earth

tranliteration

לְהָאִיר

הַשָּׁמָיִם

בִּרְקִיעַ

אֱלֹהִים

אֹתָם

וַיִּתֵּן

l’ha’ir hashamayim bir’qia Elohim ‘otham wayiten
to give light of the heavens in the expanse Elohim them And placed

 

הָאָֽרֶץ

עַל

ha’arets. al
the earth, on

1.18

וְלִמְשֹׁל בַּיֹּום וּבַלַּיְלָה וּֽלֲהַבְדִּיל בֵּין הָאֹור וּבֵין הַחֹשֶׁךְ וַיַּרְא אֱלֹהִים כִּי־טֹֽוב׃

w’lim’shol bayom ubalay’lah ulahab’dil beyn ha’or ubeyn hachoshek wayar’ ‘Elohim ki-tob.
and to govern over the day and over the night,and to separate between the light and the darkness; and Elohim saw that it was good.

tranliteration

הָאֹור

בֵּין

וּֽלֲהַבְדִּיל

וּבַלַּיְלָה

בַּיֹּום

וְלִמְשֹׁל

ha’or beyn ulahab’dil ubalay’lah bayom w’lim’sho
the light between and to separate and over the night over the day and to govern

 

טֹֽוב

כִּי

אֱלֹהִים

וַיַּרְא

הַחֹשֶׁךְ

וּבֵין

tob ki Elohim wayar’ hachoshek ubeyn
it was good that Elohim and saw the night And between

1.19

וַֽיְהִי  ־עֶרֶב וַֽיְהִי־בֹקֶר יֹום רְבִיעִֽי׃

way’hiy-`ereb way’hiy-boqer yom r’bi`i.
There was evening and there was morning, a fourth day.

tranliteration

רְבִיעִֽי

יֹום

בֹקֶר

וַֽיְהִי

עֶרֶב

וַֽיְהִי

r’bi`i. yom boqer way’hiy ereb way’hiy
a fourth day morning and there was evening There was

1.20

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יִשְׁרְצוּ הַמַּיִם שֶׁרֶץ נֶפֶשׁ חַיָּה וְעֹוף יְעֹופֵף עַל־הָאָרֶץ עַל־פְּנֵי רְקִיעַ הַשָּׁמָֽיִם׃

wayo’mer ‘Elohim yish’r’tsu hamayim sherets nephesh chayah w’`oph ’`opheph `al-ha’arets `al-p’ney r’qi`a hashamayim.
Then Elohim said, Let the waters teem with swarmers having a soul of life,and let birds fly above the earth in the open expanse of the heavens.

tranliteration

נֶפֶשׁ

שֶׁרֶץ

הַמַּיִם

יִשְׁרְצוּ

אֱלֹהִים

וַיֹּאמֶר

nephesh sherets hamayim yish’r’tsu Elohim . wayo’mer
having a soul with swarmers the waters Let teem Elohim Then said

עַל

הָאָרֶץ

עַל

יְעֹופֵף

וְעֹוף

חַיָּה

`al ha’arets `al- y’`opheph w’`oph chayah
in the earth above let fly and birds of life,

הַשָּׁמָֽיִם

רְקִיעַ

פְּנֵי

hashamayim r’qi`a p’ney
of the heavens expanse the open

1.21

וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת־הַתַּנִּינִם הַגְּדֹלִים וְאֵת כָּל־נֶפֶשׁ הַֽחַיָּה הָֽרֹמֶשֶׂת אֲשֶׁר שָׁרְצוּ הַמַּיִם לְמִֽינֵהֶם וְאֵת כָּל־עֹוף כָּנָף לְמִינֵהוּ וַיַּרְא אֱלֹהִים כִּי־טֹֽוב׃

wayib’ra’ ‘Elohim ‘eth-hataninim hag’dolim w’eth kal-nephesh hachayah haromeseth ‘asher shar’tsu hamayim l’minehemw’eth kal-`oph kanaph l’minehu. wayar’ ‘Elohim ki-tob.
Elohim created the great sea monsters and all that creeps having a living soul, with which the waters swarmed after their kind,and every winged bird after its kind; and Elohim saw that it was good.

tranliteration

נֶפֶשׁ

וְאֵת כָּל

הַגְּדֹלִים

אֶת־הַתַּנִּינִם

אֱלֹהִים

וַיִּבְרָא

nephesh w’eth kal hag’dolim eth-hataninim Elohim wayib’ra’
soul and all great sea monsters Elohim And created

לְמִֽינֵהֶם

הַמַּיִם

שָׁרְצוּ

אֲשֶׁר

הָֽרֹמֶשֶׂת

הַֽחַיָּה

l’minehem hamayim shar’tsu asher haromeseth hachayah
after their kind the waters swarmed which that creeps living

  

אֱלֹהִים

וַיַּרְא

לְמִינֵהוּ

כָּנָף

עֹוף

וְאֵת כָּל

Elohim wayar’ l’minehu kanaph oph w’eth kal
Elohim and saw after its kind winged bird and every

 

טֹֽוב

כִּי

tob ki
it was good that

1.22

וַיְבָרֶךְ אֹתָם אֱלֹהִים לֵאמֹר פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת־הַמַּיִם בַּיַּמִּים וְהָעֹוף יִרֶב בָּאָֽרֶץ׃

waybarek ‘otham ‘Elohim le’mor p’ru ur’bu umil’u ‘eth-hamayim bayamim w’ha`oph yireb ba’arets.
Elohim blessed them, saying, Be fruitful and multiply,and fill the waters in the seas, and let the birds multiply on the earth.

tranliteration

וּרְבוּ

פְּרוּ

לֵאמֹר

אֱלֹהִים

אֹתָם

וַיְבָרֶךְ

ur’bu p’ru le’mor Elohim ‘otham . waybarek
and multiply Be fruitful saying Elohim them And blessed

בָּאָֽרֶץ

יִרֶב

וְהָעֹוף

בַּיַּמִּים

אֶת־הַמַּיִם

וּמִלְאוּ

ba’arets yireb w’ha`oph bayamim eth-hamayim umil’u
on the earth let multiply and the birds in the seas the waters and fill

1.23

וַֽיְהִי־עֶרֶב וַֽיְהִי־בֹקֶר יֹום חֲמִישִֽׁי׃

wayhiy-`ereb way’hiy-boqer yom chamishi.
There was evening and there was morning, a fifth day.
 

tranliteration

חֲמִישִֽׁי

יֹום

בֹקֶר

וַֽיְהִי

עֶרֶב

וַֽיְהִי

chamishi yom boqer way’hiy ereb wayhiy
a fifth day morning and there was evening And there was

1.24

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים תֹּוצֵא הָאָרֶץ נֶפֶשׁ חַיָּה לְמִינָהּ בְּהֵמָה וָרֶמֶשׂ וְחַֽיְתֹו־אֶרֶץ לְמִינָהּ וַֽיְהִי־כֵֽן׃

wayo’mer ‘Elohim totse’ ha’arets nephesh chayah l’minah b’hemah waremes w’chay’tho-‘erets l’minah way’hiy-ken.
Then Elohim said, Let the earth bring forth the soul of life according to their kind:cattle and creeping things and beasts of the earth after their kind; and it was so.

 transliteration

חַיָּה

נֶפֶשׁ

הָאָרֶץ

תֹּוצֵא

אֱלֹהִים

וַיֹּאמֶר

chayah nephesh ha’arets totse Elohim wayo’mer
of life the soul the earth Let bring forth Elohim Then said

לְמִינָהּ

אֶרֶץ

וְחַֽיְתֹו

וָרֶמֶשׂ

בְּהֵמָה

לְמִינָהּ

l’minah erets w’chay’tho waremes b’hemah l’minah
after their kind of the earth and beasts and creeping things cattle according to their kind:

כֵֽן

וַֽיְהִי

ken way’hiy
so and it was

1.25

וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים אֶת־חַיַּת הָאָרֶץ לְמִינָהּ וְאֶת־הַבְּהֵמָה לְמִינָהּ וְאֵת כָּל־רֶמֶשׂ הָֽאֲדָמָה לְמִינֵהוּ וַיַּרְא אֱלֹהִים כִּי־טֹֽוב׃

waya`as ‘Elohim ‘eth-chayath ha’arets l’minah w’eth-hab’hemah l’minah

w’eth kal-remes ha’adamah l’minehu wayar’ ‘Elohim ki-tob.

Elohim made the beasts of the earth after their kind, and the cattle after their kind,

tranliteration

וְאֶת־הַבְּהֵמָה

לְמִינָהּ

הָאָרֶץ

אֶת־חַיַּת

אֱלֹהִים

וַיַּעַשׂ

w’eth-hab’hemah l’minah ha’arets ‘eth-chayath Elohim waya`as
and the cattle after their kind of the earth Living beings Elohim And made

וַיַּרְא

לְמִינֵהוּ

הָֽאֲדָמָה

רֶמֶשׂ

וְאֵת כָּל

לְמִינָהּ

wayar’ l’minehu ha’adamah remes w’eth kal l’minah
and saw after its kind on the ground creeping thing and every after their kind

טֹֽוב

כִּי

אֱלֹהִים

tob ki Elohim
it was good. that Elohim

1.26

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים נַֽעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ וְיִרְדּוּ בִדְגַת הַיָּם וּבְעֹוף הַשָּׁמַיִם וּבַבְּהֵמָה וּבְכָל־הָאָרֶץ וּבְכָל־הָרֶמֶשׂ הָֽרֹמֵשׂ עַל־הָאָֽרֶץ׃

wayo’mer ‘Elohim Na`aseh ‘adam b’tsal’menu kid’muthenu w’yir’du bid’gath hayam ub`oph hashamayim ubab’hemah ub’kal-ha’arets ub’kal-haremes haromes `al-ha’arets.
Then Elohim said, Let Us make man in Our image, according to Our likeness; and let them rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and over the cattle and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth.

tranliteration

כִּדְמוּתֵנוּ

בְּצַלְמֵנוּ

אָדָם

נַֽעֲשֶׂה

אֱלֹהִים

וַיֹּאמֶר

kid’muthenu b’tsal’menu ‘adam Na`aseh Elohim wayo’mer
according to Our likeness in Our image man Let Us make Elohim Then said

וּבַבְּהֵמָה

הַשָּׁמַיִם

וּבְעֹוף

הַיָּם

בִדְגַת

וְיִרְדּוּ

ubab’hemah hashamayim ub`oph hayam bid’gath w’yir’du
and over the cattle of the sky and over the birds of the sea over the fish and let them rule

עַל־

הָֽרֹמֵשׂ

הָרֶמֶשׂ

וּבְכָל

הָאָרֶץ

וּבְכָל

al- haromes haremes ub’kal ha’arets ub’kal
on that creeps creeping thing and over every the earth and over all

 

הָאָֽרֶץ

ha’arets
the earth.

1.27

וַיִּבְרָא אֱלֹהִים ׀ אֶת־הָֽאָדָם בְּצַלְמֹו בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתֹו זָכָר וּנְקֵבָה בָּרָא אֹתָֽם׃

wayibra’ ‘Elohim ‘eth-ha’adam b’tsal’mo b’tselem ’Elohim bara’ ‘otho

zakar un’qebah bara’ ‘otham.

Elohim created man in His own image, in the image of Elohim He created him;male and female He created them.

tranliteration

אֱלֹהִים

בְּצֶלֶם

בְּצַלְמֹו

אֶת־הָֽאָדָם

אֱלֹהִים

וַיִּבְרָא

Elohim b’tselem b’tsal’mo ‘eth-ha’adam Elohim wayibra’
Elohim in the image of in His own image man Elohim create

אֹתָֽם

בָּרָא

וּנְקֵבָה

זָכָר

אֹתֹו

בָּרָא

otham. bara’ un’qebah zakar ‘otho bara’
them He created and female male him He created

1.28

וַיְבָרֶךְ אֹתָם אֱלֹהִים וַיֹּאמֶר לָהֶם אֱלֹהִים פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת־הָאָרֶץ וְכִבְשֻׁהָ וּרְדוּ בִּדְגַת הַיָּם וּבְעֹוף הַשָּׁמַיִם וּבְכָל־חַיָּה הָֽרֹמֶשֶׂת עַל־הָאָֽרֶץ׃

way’barek ‘otham ‘Elohim wayo’mer lahem ‘Elohim p’ru ur’bu umil’u ‘eth-ha’arets w’kib’shuah ur’du bid’gath hayam ub`oph hashamayim ub’kal-chayah haromeseth `al-ha’arets.
Elohim blessed them; and Elohim said to them, Be fruitful and multiply,and fill the earth, and subdue it; and rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and over every living thing that moves on the earth.

 transliteration

אֱלֹהִים

לָהֶם

וַיֹּאמֶר

אֱלֹהִים

אֹתָם

וַיְבָרֶךְ

Elohim lahem wayo’mer Elohim ‘otham way’barek
Elohim to them and said Elohim them And blessed

וּרְדוּ

וְכִבְשֻׁהָ

אֶת־הָאָרֶץ

וּמִלְאוּ

וּרְבוּ

פְּרוּ

ur’du w’kib’shuah eth-ha’arets umil’u ur’bu p’ru
and rule and subdue the earth and fill and multiply Be fruitful

חַיָּה

וּבְכָל

הַשָּׁמַיִם

וּבְעֹוף

הַיָּם

בִּדְגַת

chayah ub’kal- hashamayim ub`oph hayam bid’gath
living thing and over every of the sky and over the birds of the sea over the fish

עַל־הָאָֽרֶץ

הָֽרֹמֶשֶׂת

al-ha’arets haromeseth
on the earth that moves

1.29

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים הִנֵּה נָתַתִּי לָכֶם אֶת־כָּל־עֵשֶׂב ׀ זֹרֵעַ זֶרַע אֲשֶׁר עַל־פְּנֵי כָל־הָאָרֶץ וְאֶת־כָּל־הָעֵץ אֲשֶׁר־בֹּו פְרִי־עֵץ זֹרֵעַ זָרַע לָכֶם יִֽהְיֶה לְאָכְלָֽה׃

wayo’mer ‘Elohim hinneh nathati lakem ‘eth-kal-`eseb zore`a zera` ‘asher`al-p’ney kal-ha’arets w’eth-kal-ha`ets ‘asher-bo ph’ri-`ets zore`a zara`lakem yih’yeh l’ak’lah.
Then Elohim said, Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the surface of all the earth, and every tree which has fruit yielding seed;it shall be for food for you;

tranliteration

אֶת־כָּל

לָכֶם

נָתַתִּי

הִנֵּה

אֱלֹהִים

וַיֹּאמֶר

‘eth-kal lakem nathati hinneh Elohim wayo’mer
every you I have given Behold Elohim Then said

פְּנֵי

עַל

אֲשֶׁר

זֶרַע

זֹרֵעַ

עֵשֶׂב

p’ney `al ‘asher zera` zore`a eseb
the surface on that is seed yielding plant

  

בֹּו

אֲשֶׁר

הָעֵץ

וְאֶת־כָּל

הָאָרֶץ

כָל

bo ‘asher ha`ets w’eth-kal ha’arets kal-
has which tree and every the earth of all

  

יִֽהְיֶה

לָכֶם

זָרַע

זֹרֵעַ

עֵץ

פְרִי

yih’yeh lakem zara` zore`a ets ph’ri
it shall be for you seed yielding tree fruit

  

לְאָכְלָֽה

l’ak’lah
for food

1.30

וּֽלְכָל־חַיַּת הָאָרֶץ וּלְכָל־עֹוף הַשָּׁמַיִם וּלְכֹל ׀ רֹומֵשׂ עַל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר־בֹּו נֶפֶשׁ חַיָּה אֶת־כָּל־יֶרֶק עֵשֶׂב לְאָכְלָה וַֽיְהִי־כֵֽן׃

ul’kal-chayath ha’arets ul’kal-`oph hashamayim ul’kol romes `al-ha’arets ‘asher-bo nephesh chayah ‘eth-kal-yereq `eseb l’ak’lah way’hiy-ken.
and to every beast of the earth and to every bird of the sky and to every creeping thing on the earth which has living soul,every green herb is for food; and it was so.

tranliteration

הַשָּׁמַיִם

עֹוף

וּלְכָל

הָאָרֶץ

חַיַּת

וּֽלְכָל

hashamayim oph ul’kal ha’arets chayath ul’kal-
of the sky bird and to every of the earth beast and to every

בֹּו

אֲשֶׁר

הָאָרֶץ

עַל

רֹומֵשׂ

וּלְכֹל

bo asher ha’arets al- romes ul’kol
has which the earth on creeping thing and to every

לְאָכְלָה

עֵשֶׂב

יֶרֶק

אֶת־כָּל

חַיָּה

נֶפֶשׁ

l’ak’lah eseb yereq ‘eth-kal chayah nephesh
is for food herb green every living soul

 

כֵֽן

וַֽיְהִי

ken way’hiy
so and it was

1.31

וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת־כָּל־אֲשֶׁר עָשָׂה וְהִנֵּה־טֹוב מְאֹד וַֽיְהִי־עֶרֶב וַֽיְהִי־בֹקֶר יֹום הַשִּׁשִּֽׁי׃

wayar’ ‘Elohim ‘eth-kal-‘asher `asah w’hinneh-tob m’od way’hiy-`ereb way’hiy-boqer yom hashishi.
Elohim saw all that He had made, and behold, it was very good.And there was evening and there was morning, the sixth day.

tranliteration

וְהִנֵּה

עָשָׂה

אֲשֶׁר

אֶת־כָּל

אֱלֹהִים

וַיַּרְא

w’hinneh asah asher eth-kal-‘ Elohim wayar’
and behold He had made that all Elohim And saw

 

־בֹקֶר

וַֽיְהִי

עֶרֶב

וַֽיְהִי

מְאֹד

טֹוב

boqer way’hiy -`ereb way’hiy m’od tob
morning and there was evening And there was very it was good

 

יֹום

הַשִּׁשִּֽׁי

     
yom hashishi      
day the sixth      

 

PSAUME 32 ETUDE BIBLIQUE

BIBLE HEBREU PSAUME 32  , PHONETIQUE , PSAUME EN FRANCAIS 

Audio

Noms  de Dieu

 יְהוָה

A.do.naï

A.do.naï

Verset 32.2

לִי יְהוָה

ADONAÏ SETER LI

ADONAI  MON ASILE

Verset 32 :7

32.1

נְשׂוּי־פֶּשַׁע

אַשְׁרֵי מַשְׂכִּיל לְדָוִד

ne.sui-pe.sha

 ash.rei

mas.kil

le.da.vid

celui à qui la transgression est remise heureux cantique

 De David

 חֲטָאָה

כְּסוּי

 kha.ta.a

ke.sui

de sa faute

acquitté

32.2

לֹו עָוֹן

 יְהוָה לֹא יַחְשֹׁב  אָדָם  אַשְׁרֵי

  lo a.von

A.do.naï   lo yakh.shov   a.dam

  ash.rei

 d’iniquité Adonaï  à qui n’impute pas  l’homme

Heureux

רְמִיָּה

בְּרוּחֹו

וְאֵין

re.mi.ya

be.ru.kho

ve.ein

de fraude

 dans l’esprit duquel et il n’y a point

32.3

כָּל־הַיֹּום

בְּשַׁאֲגָתִי  עֲצָמָי  בָּלוּ כִּי־הֶחֱרַשְׁתִּי

 kol-ha.yom

be.sha.a.ga.ti a.tsa.mai  ba.lu

ki he.khe.rash.ti

toute la journée je gémissais mes os se consumaient

Tant que je me suis tu

32.4

 יָדֶךָ

 עָלַי תִּכְבַּד וָלַיְלָה כִּי יֹומָם

ya.de.kha

 a.lai tikh.bad va.lai.la

ki yo.mam

 ta main  sur moi s’appesantissait  et jour

 Car nuit

 סֶלָה

 קַיִץ  בְּחַרְבֹנֵי לְשַׁדִּי  נֶהְפַּךְ

 se.la

 ka.yits be.khar.vo.nei  le.sha.di

neh.pakh

selah comme celle de l’été sécheresse ma vigueur

n’était plus que

32.5

אָמַרְתִּי לֹא־כִסִּיתִי וַעֲוֹנִי  אֹודִיעֲךָ חַטָּאתִי
 a.mar.ti  lo-khi.si.ti va.a.vo.ni     o.di.a.kha kha.ta.ti
j’ai dit je n’ai pas caché  mon iniquité  je t’ai fait connaître  mon péché

 וְאַתָּה

לַיהוָה  פְשָׁעַי עֲלֵי  אֹודֶה

ve.a.ta

la.A.do.naï  fe.sha.ai a .lei

o.de

et toi à Adonaï mes transgressions à lui

J’avouerai

סֶלָה

 חַטָּאתִי  עֲוֹן נָשָׂאתָ

 se.la

  ha.ta.ti  a.von

na.sa.ta

selah de mon péché la peine

tu as effacé

32.6

לְעֵת

אֵלֶיךָ כָּל־חָסִיד  יִתְפַּלֵּל עַל־זֹאת

le.et

 e.lei.kha kol-kha.sid yit.pa.lel

al-zot

au temps à toi  tout homme pieux adresse leurs prières

 Qu’ainsi

רַבִּים

מַיִם לְשֵׁטֶף  רַק מְצֹא

ra.bim

ma.yim  le.she.tef  rak

me.tso

de grandes eaux débordent si

convenable

לֹא יַגִּיעוּ

אֵלָיו

lo ya.gi.u

 e.lav

elles n’iront pas

 jusqu’à lui

32.7

      רָנֵּי

     תִּצְּרֵנִי מִצַּר סֵתֶר לִי אַתָּה

 ra.nei

 tits.re.ni mi.tsar  se.ter li

a.ta

de chants tu me garantis de la détresse  un asile pour moi

 Tu es

 סֶלָה

תְּסֹובְבֵנִי פַלֵּט

se.la

 te.sov.ve.ni

 fa.let

selah tu m’entoures

de délivrance

32.8

אִיעֲצָה

 תֵלֵךְ בְּדֶרֶךְ־זוּ  וְאֹורְךָ אַשְׂכִּילְךָ

   i.a.tsa

  te.lekh be.de.rekh-zu ve.or.kha

as.kil.kha

je te conseillerai  tu dois suivre  la voie que et te montrerai

Je t’instruirai

עֵינִי

עָלֶיךָ

 ei.ni

 a.lei.kha

j’aurai le regard

sur toi

32.9

הָבִין

 אֵין כְּפֶרֶד כְּסוּס אַל־תִּהְיוּ

 ha.vin

  ein ke.fe.red ke.sus

  al-tih.yu

intelligence  sans ou un mulet comme un cheval

 Ne soyez pas

אֵלֶיךָ

בַּל קְרֹב לִבְלֹום עֶדְיֹו בְּמֶתֶג־וָרֶסֶן

e.lei.kha

  bal ke.rov liv.lom ed.yo

be.me.teg va.re.sen

de toi afin qu’ils ne s’approchent point on les bride dont on les pare

avec un frein et un mors

32.10

בַּיהוָה

וְהַבֹּוטֵחַ לָרָשָׁע מַכְאֹובִים  רַבִּים

ba.A.do.naï

ve.ha.bo.te.akh la.ra.sha makh.o.vim

  ra.bim

en Adonaï mais celui qui se confie sont la part du méchant douleurs

Beaucoup de

יְסֹובְבֶנּוּ

חֶסֶד

 ye.sov.ve.nu

 khe.sed
est environné

de sa grâce

32.11

 וְהַרְנִינוּ

צַדִּיקִים  וְגִילוּ בַיהוָה  שִׂמְחוּ

 ve.har.ni.nu

tsa.di.kim ve.gi.lu  va.A.do.naï

sim.khu

poussez des cris de joie justes réjouissez-vous en Adonaï

 Justes

כָּל־יִשְׁרֵי־לֵב

  kol-yish.rei-lev

vous tous qui êtes droits de coeur

LA LIBERTE

1- LA liberté  est-elle  importante  pour Dieu ?

La liberté  est importante  pour Dieu. Il ne veut  pas l’asservissement de son peuple  Méconnaître la liberté  c’est profaner  son nom .

Et vous sanctifierez la cinquantième année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants: ce sera pour vous le jubilé ; chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. Lévitique 25:10

…14Au bout de sept ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vend à lui; il te servira six années, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m’ont point écouté, ils n’ont point prêté l’oreille. 15Vous, vous aviez fait aujourd’hui un retour sur vous-mêmes, vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux, en publiant la liberté chacun pour son prochain, vous aviez fait un pacte devant moi, dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. 16Mais vous êtes revenus en arrière, et vous avez profané mon nom; vous avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis, rendus à eux-mêmes, et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes.… Jérémie 34 :14-16

8La parole fut adressée à Jérémie de la part de YOD HE VAV HE, après que le roi Sédécias eut fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem, pour publier la liberté, 9afin que chacun renvoyât libres son esclave et sa servante, l’Hébreu et la femme de l’Hébreu, et que personne ne tînt plus dans la servitude le Juif, son frère.… Jérémie 34 :8-9

Si tu achètes un esclave hébreu, il servira six années; mais la septième, il sortira libre, sans rien payer. Exode 21:2

2- La liberté a-elle  plus  de valeur  que le jeûne pour Dieu ?

Rejeter la servitude est le jeûne  auquel Dieu prend plaisir .

Voici le jeûne auquel je prends plaisir: Détache les chaînes de la méchanceté, Dénoue les liens de la servitude, Renvoie libres les opprimés, et que l’on rompe toute espèce de joug; Esaïe 58 :6

3-Qui donne la liberté  ?

Dieu donne la liberté  et libère de l’oppression.

…15Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c’est par la souffrance qu’il l’avertit. 16Il te retirera aussi de la détresse, pour te mettre au large, en pleine liberté, et ta table sera chargée de mets succulents. 17Mais si tu défends ta cause comme un impie, Le châtiment est inséparable de ta cause.…Job 36 :15-17

4- Comment  Dieu punit-il celui  qui maintient son frère dans la servitude ?

Dieu punit par l’épée , la peste , le famine celui  qui maintient son frère dans la servitude

C’est pourquoi ainsi parle YOD HE VAV HE: vous ne m’avez point obéi, en publiant la liberté chacun pour son frère, chacun pour son prochain. Voici, je publie contre vous, dit YOD HE VAV HE, la liberté de l’épée, de la peste et de la famine, et je vous rendrai un objet d’effroi pour tous les royaumes de la terre. Jérémie 34 :17

5- Qu’est ce que la liberté ?

La liberté  est l’affranchissement du  joug  de la  servitude , de l’asservissement  des désirs   charnels  et des passions de ce monde. Elle ouvre  la possibilité  de l’accès  à Dieu.

C’est pour la liberté que Le Messie nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5:1

Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair ; mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. Galates 5:13

En effet, la loi de l’esprit de vie en Yeshoua-Le Messie m’a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8 :2

6- La liberté a -t elle une place dans la mission de Yeshoua ?

La mission principale de Yeshoua le Messie était  de libérer l’humanité  de ses péchés .

L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les opprimés,  Luc 4 :18

7- Comment Yeshoua a -t -il répandu la liberté ?

L’oint  du Seigneur a  entre  autre eu pour mission de proclamer la liberté  aux  captifs

L’esprit du Seigneur, YOD HE VAV HE, est sur moi, Car YOD HE VAV HE m’a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance ; Esaïe 61:1

8- L’Esprit Saint joue – t – il un rôle dans la  destruction de la servitude ?

Seul la présence  de l’Esprit de Dieu donne  la  liberté . Sans cette  présence , la  liberté n’est  pas accessible . Ceux  qui n’ont pas cet  Esprit  ne  sont donc pas  libre .

…16mais lorsque les coeurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. 17 Or, le Seigneur c’est l’Esprit; et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté.  2 Corinthiens 3:16,17

9- La liberté  est- t-il le produit d’un effort personnel ?

La liberté  est un don de Dieu . Il n’est pas le produit d’un effort personnel . C’est une grâce de Dieu.

…15Car il dit à Moïse: Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j’aurai compassion de qui j’ai compassion. 16Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 17Car l’Ecriture dit à Pharaon: Je t’ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre.…Romains 9 :15-17

Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Romains 9:16

7afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Yeshoua-Le Messie. 8Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 9Ce n’est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie.… Éphésiens 2 :7-9

10- Y-a-t-il une autre personne dans la création qui puisse rendre l’homme libre?

Seul  Le Messie  qui a l’Esprit de  Dieu sans mesure affranchit  et rend libre .

C’est pour la liberté que Le Messie nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5 :1

L’esprit du Seigneur, YOD HE VAV HE, est sur moi, Car YOD HE VAV HE m’a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance; Esaïe 61 :1

11- Pourquoi la vérité  est-elle  déterminante pour la liberté ?

Seule  la vérité  affranchit  et  donne la liberté

vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8 :32

12- Yeshoua  passe-t-il par la vérité pour donner la liberté ?

Yeshoua seul  qui est la  vérité  donne la liberté

5Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas; comment pouvons-nous en savoir le chemin? 6Yeshoua lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 7Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu.…Jean 14 :5-7

car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Yeshoua-Le Messie.

13-  Peut-on accéder à la liberté sans passer par Yeshoua ?

Yeshoua  est la porte qui mène à la liberté

Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages Jean 1 :17

Yeshoua lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort; Jean 11 :25

car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même Esprit. Ephésiens 2 :18

Et cela, à cause des faux frères qui s’étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Yeshoua Le Messie, avec l’intention de nous asservir. Galates 2:4

14-  L’homme peut-il s’affranchir de la  soummission à Dieu ?

La   véritable liberté  rend le croyant  serviteur  de Dieu . Il n’est de ce fait pas libre par rapport à Dieu . Il  est serviteur de tous

…4pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne vissent pas briller la splendeur de l’Evangile de la gloire de Le Messie, qui est l’image de Dieu. 5Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes; c’est Yeshoua-Le Messie le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Yeshoua. 6Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du sein des ténèbres! a fait briller la lumière dans nos coeurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Le Messie. 2 Corinthiens 4-6

Car, bien que je sois libre à l’égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. 1 Corinthiens 9 :19

15- L’homme  est-il esclave  du Messie  ?

Il est esclave du Messie

Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle.Romains 6 :22

Car l’esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur; de même, l’homme libre qui a été appelé est un esclave de Le Messie.
1 Corinthiens 7 :22

en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Ephésiens 3:12

19Car, bien que je sois libre à l’égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. 20Avec les Juifs, j’ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs; avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi;…1 Corinthiens 19,20

Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair; mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres.Galates 5 :13

16- La liberté  ouvre-t-elle le droit à l’immoralité ?

L’appel de Dieu à la liberté  n’ouvre  pas le  droit  à l’immoralité .

Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair; mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. Galates 5 :13

17- Quelle est la mission de  celui  qui est libre ?

Une fois libéré ,le  croyants  doit mettre  sa liberté  au service  de l’épanouissement  spirituel  de ses frères .

Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d’achoppement pour les faibles. 1 Corinthiens 8:9

Ne nous jugeons donc plus les uns les autres; mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d’achoppement ou une occasion de chute.Romains14 :13
Pour un aliment, ne détruis pas l’oeuvre de Dieu. A la vérité toutes choses sont pures; mais il est mal à l’homme, quand il mange, de devenir une pierre d’achoppement.Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s’abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse.Romains14 :20,21

C’est en aidant  son prochain à porter  son fardeau qu’on assume la liberté  que le Messie donne.

Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Le Messie. Galates 6 :2

…15Car c’est la volonté de Dieu qu’en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, 16tant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu.17Honorez tout le monde; aimez les frères; craignez Dieu; honorez le roi.…1 Pierre 2 :15-17

18- La loi  de liberté interpelle – t – elle l’homme ?

L’action du croyant  sera  évaluée à la lumière de la loi de liberté

Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, Jacques2 :12

étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. 1 Pierre 2 :16

ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 2 Pierre 2:19

20- Quel et le fruit de la liberté ?

La liberté  impose que l’on porte les fruits  de la sainteté

…21Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd’hui. Car la fin de ces choses, c’est la mort. 22Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. 23Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Yeshoua-Le Messie notre Seigneur. Romains 6 :21-23

21- y-a-t-il une relation entre la liberté et la justice ?

La liberté  impose que l’on soit le serviteur de la justice

Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Romains 6:18

 

LA VOLONTE DE DIEU

LA VOLONTE DE DIEU

1- Pourquoi la volonté d’Elohim  Dieu est-elle  une priorité pour toute la création ?

Dieu  a tout fait pour un but

3 Recommande à Yod He Vav He  tes oeuvres, et tes projets réussiront. 4Yod He Vav He  a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur.5Tout coeur hautain est en abomination à Yod He Vav He ; Certes, il ne restera pas impuni.… Proverbes 16:3-5

La  volonté  de Dieu passe  avant les richesses , la gloire, la  force des  hommes

…Dis: Ainsi parle Yod He Vav He : les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur les champs, comme tombe derrière le moissonneur une gerbe que personne ne ramasse. Ainsi parle Yod He Vav He : que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse.Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d’avoir de l’intelligence et de me connaître, de savoir que je suis Yod He Vav He , qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre; car c’est à cela que je prends plaisir, dit Yod He Vav He .…Jérémie9 :22-24

2- Que  veut  Dieu pour les hommes ?

Dieu  veut la sanctification des hommes , il veut  que leur  corps  soit maintenu dans la sainteté

…2Vous savez, en effet, quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Yeshoua. 3Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification; c’est que vous vous absteniez de l’impudicité; 4 c’est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l’honnêteté,… 1 Thessaloniciens 4:3,

Dieu  veut  que les hommes  soient sauvés  et parviennent à la  connaissance de la vérité .

3Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur; 4qui veut que tous les hommes soient sauvés, et qu’ils viennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothé 2:3-4

Dieu veut  que le pécheur se repente

Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, Yod He Vav He . Convertissez-vous donc, et vivez. Ezéchiel 18:23

Dis-leur: je suis vivant! dit le Seigneur, Yod He Vav He , ce que je désire, ce n’est pas que le méchant meure, c’est qu’il change de conduite et qu’il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie; et pourquoi mourriez-vous, maison d’Israël?Ezéchiel 33:11

La volonté  de Dieu  est  que les  hommes  fassent le bien

13Soyez donc soumis à tout établissement humain, pour l’amour de Dieu : soit au Roi, comme à celui qui est par-dessus les autres; 14Soit aux gouverneurs, comme à ceux qui sont envoyés de sa part, pour punir les méchants et pour honorer les gens de bien. 15Car c’est là la volonté de Dieu, qu’en faisant bien, vous fermiez la bouche à l’ignorance des hommes fous.16Comme libres, et non pas comme ayant la liberté pour servir de voile à la méchanceté, mais comme serviteurs de Dieu.17Portez honneur à tous. Aimez tous vos frères. Craignez Dieu. Honorez le Roi. 1 Pierre 2:13-17

La volonté  de Dieu  est  que les  hommes  pratiquent la justice

…7Yod He Vav He  agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d’huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? – 8On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; Et ce que Yod He Vav He  demande de toi, c’est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6 :7,8
La pratique de la justice et de l’équité, voilà ce que Yod He Vav He  préfère aux sacrifices. Proverbes 21:3

Ainsi parle Yod He Vav He : pratiquez la justice et l’équité; délivrez l’opprimé des mains de l’oppresseur; ne maltraitez pas l’étranger, l’orphelin et la veuve; n’usez pas de violence, et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu.Jérémie 22:3

Dieu veut  que l’homme fasse le bien  en permanence

Mais que la droiture soit comme un courant d’eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Amos 5:24

Voici le jeûne auquel je prends plaisir: détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l’on rompe toute espèce de joug; Esaïe 58:6-11

3- Que  veut  Dieu pour le monde ?

Dieu veut  aussi la  sanctification du Monde .La création a été faite pour accomplir la volonté  de Dieu qui  est la  sanctification .

La volonté  de Dieu c’est  que Yeshoua lui  remette le royaume  après  avoir détruit toute  domination , toute autorité et toute  puissance

20Mais maintenant Messie est ressuscité des morts, et il a été fait les prémices de ceux qui dorment. 21Car puisque la mort est par un seul homme, la résurrection des morts est aussi par un seul homme. 22Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront vivifiés dans le  Messie. 23Mais chacun en son rang, les prémices, c’est Le Messie; puis ceux qui sont dans le  Messie [seront vivifiés] en son avénement. 24Et après viendra la fin, quand il aura remis le Royaume à Dieu le Père, et quand il aura aboli tout empire, et toute puissance, et toute force. 25Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds.26L’ennemi qui sera détruit le dernier, c’est la mort. 27Car [Dieu] a assujetti toutes choses sous ses pieds; or quand il est dit que toutes choses lui sont assujetties, il est évident que celui qui lui a assujetti toutes choses est excepté. 28Et après que toutes choses lui auront été assujetties, alors aussi le Fils lui-même sera assujetti à celui qui lui a assujetti toutes choses; afin que Dieu soit tout en tous. 1 Corinthiens 15:20-28

4- Que veut  dire ( faire la volonté  de Dieu ) ?

Vivre selon la volonté  de Dieu ,c’est éviter les convoitises des hommes en marchant dans la dissolution, les convoitises, l’ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles . Cela implique de cesser d’accomplir la volonté  de païens .

1Ainsi donc, Le Messie ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, 2afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. 3C’est assez, en effet, d’avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l’ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. 1 Pierre 4:1-3

…16car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 17Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement 1 Jean 2:16,17
Toutefois, pour éviter l’impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. 1 Corinthiens 7:2
Mais s’ils manquent de continence, qu’ils se marient; car il vaut mieux se marier que de brûler. 1 Corinthiens 7:9

Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible; honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu’il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 1 Pierre 3:7

5- L’homme  doit-il connaître la volonté  de Dieu ?

La perfection de l’homme passe par l’exécution de la volonté  de Dieu

Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.Romains 12:2

Il  faut  comprendre  quelle  est cette  volonté pour  que notre vie  ait un sens

C’est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ephésiens 5:17

15Prenez donc garde comment vous vous conduirez soigneusement, non point comme étant dépourvus de sagesse, mais comme étant sages :16Rachetant le temps : car les jours sont mauvais. 17C’est pourquoi ne soyez point sans prudence, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. 18Et ne vous enivrez point du vin auquel il y a de la dissolution; mais soyez remplis de l’Esprit. 19Vous entretenant par des Psaumes, des cantiques et des chansons spirituelles; chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. 20Rendant toujours grâces pour toutes choses au Nom de notre Seigneur Yeshoua-Messie [à notre] Dieu, et Père. 21Vous soumettant les uns aux autres, en la crainte de Dieu. Ephesiens 5:15-21

6- Pourquoi la volonté de Dieu  est-elle déterminante pour la  vie  de l’homme ?

Celui  qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement

Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2:17

Faire la volonté  de Dieu est la raison d’être des hommes . La volonté  de Dieu était la raison d’être de Yeshoua le Messie.

…9Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié; 10que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 11Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien;… Matthieu 6 :6-10
Il s’éloigna une seconde fois, et pria ainsi: Mon Père, s’il n’est pas possible que cette coupe s’éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite! Matthieu 26:42
Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi: Mon Père, s’il est possible, que cette coupe s’éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 26:39

car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé. Jean 6:38

Il faut faire la volonté  de  Dieu pour accéder à  son royaume . Ceci passe par des actes concrets

Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7:21

Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Jean 7:17

28Que vous en semble? Un homme avait deux fils; et, s’adressant au premier, il dit: Mon enfant, va travailler aujourd’hui dans ma vigne. 29Il répondit: Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit, et il alla. 30S’adressant à l’autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit: Je veux bien, seigneur. Et il n’alla pas. 31Lequel des deux a fait la volonté du père? Ils répondirent: Le premier. Et Yeshoua leur dit: Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. 32Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n’avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui; et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Matthieu 21 :28-32

7- Comment peut-on connaître la volonté  de Dieu ?

C’est la prière seule  qui  permet  de connaître  cette  volonté

C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, Colossiens 1:9

9Délivre-moi de mes ennemis, ô Yod He Vav He ! Auprès de toi je cherche un refuge. 10Enseigne-moi à faire ta volonté! Car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite! 11A cause de ton nom, Yod He Vav He , rends-moi la vie! Dans ta justice, retire mon âme de la détresse!… Psaume 143 :9-11
Yod He Vav He ! fais-moi connaître tes voies, Enseigne-moi tes sentiers. Psaume 25:4
Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi; Car tu es le Dieu de mon salut, Tu es toujours mon espérance. Psaume 25:5

8- Est-ce que tout  existe par la volonté  de Dieu ?

Tout  existe par  sa volonté ; Il fait ce  qu’il veut dans sa création .

Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la puissance; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées Apocalypse 4:11

9- Pourquoi juge-t-il encore  puisque tout  existe par sa volonté ?

Le potier a  la puissance de faire d’une même masse de terre un vaisseau pour l’honneur et un autre pour le  déshonneur . Il est  souverain dans sa volonté  et ses desseins. Il fait miséricorde  à  qui Il veut et Il endurcit  qui Il veut

 9Car voici la parole de la promesse : je viendrai en cette même saison, et Sara aura un fils. 10Et non seulement cela; mais aussi Rebecca, lorsqu’elle conçut d’un, [savoir] de notre père Isaac.11Car avant que les enfants fussent nés, et qu’ils eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein arrêté selon l’élection de Dieu demeurât, non point par les œuvres, mais par celui qui appelle; 12Il lui fut dit : le plus grand sera asservi au moindre; 13Ainsi qu’il est écrit : j’ai aimé Jacob, et j’ai haï Esaü.
14Que dirons-nous donc : y a-t-il de l’iniquité en Dieu? à Dieu ne plaise! 15Car il dit à Moïse : j’aurai compassion de celui de qui j’aurai compassion; et je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde. 16Ce n’est donc point du voulant, ni du courant : mais de Dieu qui fait miséricorde. 17Car l’Ecriture dit à Pharaon : je t’ai fait subsister dans le but de démontrer en toi ma puissance, et afin que mon Nom soit publié dans toute la terre. 18Il a donc compassion de celui qu’il veut, et il endurcit celui qu’il veut.
19Or tu me diras : pourquoi se plaint-il encore? car qui est celui qui peut résister à sa volonté? 20Mais plutôt, ô homme, qui es-tu, toi qui contestes contre Dieu? la chose formée dira-t-elle à celui qui l’a formée : pourquoi m’as-tu ainsi faite? 21Le potier de terre n’a-t-il pas la puissance de faire d’une même masse de terre un vaisseau à honneur, et un autre à déshonneur? 22Et [qu’est-ce], si Dieu en voulant montrer sa colère, et donner à connaître sa puissance, a toléré avec une grande patience les vaisseaux de colère, préparés pour la perdition? 23Et afin de donner à connaître les richesses de sa gloire dans les vaisseaux de miséricorde, qu’il a préparés pour la gloire; 24Et qu’il a appelés, [c’est à savoir] nous, non seulement d’entre les Juifs, mais aussi d’entre les Gentils. Romains 9 : 9 – 24

Accomplir la  volonté  de Dieu est une grâce . Cela  ne dépend  pas de  celui  qui court mais de la  volonté  de Dieu . C’est un privilège  qui ne découle pas d’un mérite  personnel.

…13C’est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en entendant ils n’entendent ni ne comprennent. 14Et pour eux s’accomplit cette prophétie d’Esaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 15Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu’ils ne voient de leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, Qu’ils ne comprennent de leur coeur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse.… Matthieu 13 :13-15

10- L’homme peut-il par lui-même  faire la volonté de Dieu ?

C’est Dieu  qui enseigne à faire sa volonté

car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.Philippiens 2:13

Dieu rend les hommes  accomplis  en toute  bonne  œuvre pour  faire  sa volonté

20Or le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand Pasteur des brebis, par le sang de l’alliance éternelle, [savoir] notre Seigneur Yeshoua-Messie : 21Vous rende accomplis en toute bonne œuvre, pour faire sa volonté, en faisant en vous ce qui lui est agréable par Yeshoua-Messie; auquel soit gloire aux siècles des siècles, Amen! Hébreu 13:20-21,

Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Yeshoua-Messie à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. 1 Pierre 5:10

Dieu veut que  la vérité  soit  au fond  du cœur des hommes . C’est Lui  qui met  cette  vérité  au cœur des hommes

Mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur: fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi! Psaume 51:6

Car Yod He Vav He  donne la sagesse; de sa bouche sortent la connaissance et l’intelligence; Proverbes 2:6

Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers. Proverbes 3:6

J’aime ceux qui m’aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Proverbes 8:17

C’est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l’intelligence. Daniel 2:21

6Considère-le en toutes tes voies, et il dirigera tes sentiers. Proverbes 3:5-6

Ne te tourmente pas pour t’enrichir, n’y applique pas ton intelligence. Proverbes 23:4
Celui qui a confiance dans son propre coeur est un insensé, Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Proverbes 28:26

C’est la prière seule  qui  permet  de connaître  la   volonté de Dieu

C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, Colossiens 1:9

11- Pourquoi Yeshoua  est-Il le canal par lequel l’homme fait la volonté  de Dieu ?

C’est Yeshoua  qui apporte la  sanctification  qui est la raison d’être  du monde pour Dieu

Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité. Jean 17:17

Et quoi que vous fassiez, en parole ou en oeuvre, faites tout au nom du Seigneur Yeshoua, en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père. Colossiens 3:17

La  doctrine  de Yeshoua  permet  de faire la volonté  de Dieu

…16Yeshoua leur répondit: Ma doctrine n’est pas de moi, mais de celui qui m’a envoyé. 17Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. 18Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire; mais celui qui cherche la gloire de celui qui l’a envoyé, celui-là est vrai, et il n’y a point d’injustice en lui.… Jean 7 :16-18

42Yeshoua leur dit: Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car c’est de Dieu que je suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est lui qui m’a envoyé. 43Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. 44Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge.… Jean 8 :42-44

Dieu  veut  que  l’homme passe par Yeshoua  parce  qu’en Yeshoua l’homme  devient une nouvelle  créature . Yeshoua  est la vérité

Si quelqu’un est en Messie, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5:17-19

Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tite 2:11

Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3:17

12- Est-il possible possible  de faire la volonté  de Dieu sans Yeshoua ?

Dieu  veut  que les hommes passe par Yeshoua pour faire  sa volonté .Ceux  qui n’écoutent pas  sa parole  ne peuvent pas faire la volonté de Dieu. C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses

C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles! Amen!Romains 11:36

Dieu  veut  que les hommes  rendent grâces pour toutes  choses par Yeshoua

12Or, [mes] frères, nous vous prions de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, et qui président sur vous en [notre] Seigneur, et qui vous exhortent; 13et d’avoir un amour singulier pour eux, à cause de l’œuvre qu’ils font. Soyez en paix entre vous. 14Nous vous prions aussi, [mes] frères, de reprendre les déréglés; de consoler ceux qui ont l’esprit abattu; de soulager les faibles, et d’être d’un esprit patient envers tous. 15Prenez garde que nul ne rende à personne le mal pour le mal; mais cherchez toujours ce qui est bon, et entre vous et à l’égard de tous les hommes. 16Soyez toujours joyeux. 17Priez sans cesse. 18Rendez grâces pour toutes choses, car c’est la volonté de Dieu par Yeshoua-Messie1 Thessaloniciens 5:12-18

rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Yeshoua-Messie, Éphésiens 5:20

…19entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre coeur les louanges du Seigneur; 20rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Yeshoua-Messie, 21vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Messie. Éphésiens 5 :19-21

Yeshoua lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14:6
Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3:17

13- Comment peut-on suivre  Yeshoua pour faire la volonté  de Dieu ?

Pour  accomplir la  volonté , il faut passer par le renoncement aux illusions  de ce monde

23Puis il disait à tous : si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à soi-même, et qu’il charge de jour en jour sa croix, et me suive Luc 9:23

celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n’est pas digne de moi. Matthieu 10:38

Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Luc 14:27

…104Par tes ordonnances je deviens intelligent, aussi je hais toute voie de mensonge. 105Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. 106 Je jure, et je le tiendrai, d’observer les lois de ta justice.… Psaume 119 :104-106
Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour vienne à paraître et que l’étoile du matin se lève dans vos coeurs; 2 Pierre 1:19
Car le précepte est une lampe, et l’enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie: Proverbes 6:23
4Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. 5Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 6Mais qu’il la demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d’autre.… Jacques 1:4-6

L’accomplissement  de la volonté  de Dieu passe par la souffrance

…16et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Messie soient couverts de confusion. 17Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu’en faisant le mal.18 Le Messie aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l’Esprit, 1 Pierre 3 :16-18
C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, 1 Pierre 1:6
En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c’est une grâce devant Dieu. 1 Pierre 2:20
Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s’ingérant dans les affaires d’autrui. 1 Pierre 4:15
Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. 1 Pierre 4:19

14- L’accomplissement de la volonté  de Dieu par l’homme  est-il un acte  gratuit ?

L’accomplissement de la volonté  de Dieu n’est pas un acte  gratuit

…35N’abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. 36Car vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. 37Encore un peu, un peu de temps: celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas.… Hébreux 10 :35,36

Celui  qui fait la volonté  de Dieu est le  frère  de Yeshoua

Car, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur, et ma mère. Marc 3:35

Yeshoua délivre  ceux  qui font la volonté  de Dieu

Tu as multiplié, Yod He Vav He , mon Dieu! Tes merveilles et tes desseins en notre faveur; Nul n’est comparable à toi; Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Psaume 40:5

Voici, les jours viennent, dit Yod He Vav He , Où je susciterai à David un germe juste; Il régnera en roi et prospérera, Il pratiquera la justice et l’équité dans le pays. Jérémie 23:5
Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit Yod He Vav He ; Ne t’effraie pas, Israël! Car je te délivrerai de la terre lointaine, Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive; Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n’y aura personne pour le troubler. Jérémie 30:10
C’est pourquoi tu diras: ainsi parle le Seigneur, Yod He Vav He : Si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, Je serai pour eux quelque temps un asile dans les pays où ils sont venus. Ézéchiel 11:16

Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l’argent, Je l’éprouverai comme on éprouve l’or. Il invoquera mon nom, et je l’exaucerai; Je dirai: C’est mon peuple! Et il dira: Yod He Vav He  est mon Dieu! Zacharie 13:9

15- Pourquoi Dieu met-il du temps  pour accomplir sa promesse ?

Dieu prend  du temps  pour accomplir sa promesse même  si nous faisons  sa volonté Devant le Seigneur un jour  est comme mille ans, et mille ans comme un jour

8Mais, [vous mes] bien-aimés, n’ignorez pas ceci, qu’un jour [est] devant le Seigneur comme mille ans, et mille ans comme un jour. 9Le Seigneur ne retarde point [l’exécution de] sa promesse, comme quelques-uns estiment qu’il y ait du retardement, mais il est patient envers nous, ne voulant point qu’aucun périsse, mais que tous se repentent. 2 Pierre 3:8,9

 

 

 

 

 

NOMBRE BAMIDVAR ETUDE BIBLIQUE 1:1-5 HEBREU PHONETIQUE FRANCAIS

NOMBRE BAMIDVAR  : ETUDE BIBLIQUE 1:1-5 HEBREU PHONETIQUE FRANCAIS

1.1

 סִינַ֖י

 בְּמִדְבַּ֥ר

 אֶל־מֹשֶׁ֛ה

 יְהוָ֧ה

 וַיְדַבֵּ֨ר

Si.nai   be.mid.bar  el-Mo.she  Yod He Vav He Va.ye.da.ber 
  de Sinaï  au désert  à Moïse  Yod He Vav He  Or  parla

 הַשֵּׁנִ֜י

 לַחֹ֨דֶשׁ

 בְּאֶחָד֩

 מֹועֵ֑ד

 בְּאֹ֣הֶל

 ha.she.ni  la.cho.desh  be.e.chad   Mo.ed  be.O.hel
 second   du  mois  le premier  d’assignation  dans le Tabernacle

 מִצְרַ֖יִם

 מֵאֶ֥רֶץ

 לְצֵאתָ֛ם

 הַשֵּׁנִ֗ית

 בַּשָּׁנָ֣ה

 Mitz.ra.yim

  me.e.retz   le.tze.tam   ha.she.nit  ba.sha.nah
 d’Egypte  du pays   après qu’ils furent sortis   seconde

 de l’année

 

 

 

 

 לֵאמֹֽר

       

 le.mor 

 en disant

1.2

 לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם

 בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֔ל

 כָּל־עֲדַ֣ת

 אֶת־רֹאשׁ֙

 שְׂא֗וּ

 le.mish.pe.cho.tam  be.nei-Yis.ra.el   kol-a.dat  et-rosh  Se.u
 selon leurs familles  des enfants d’Israël  de toute l’assemblée  le dénombrement  Faites

 כָּל־זָכָ֖ר

 שֵׁמֹ֔ות

 בְּמִסְפַּ֣ר

 אֲבֹתָ֑ם

 לְבֵ֣ית

 kol-za.char   she.mot   be.mis.par   a.vo.tam    le.veit
 tous les mâles  nom par nom  en les comptant  de leurs pères  selon les maisons

 

       

  לְגֻלְגְּלֹתָֽם

         le.gul.ge.lo.tam
 chacun par tête

1.3

 כָּל־יֹצֵ֥א

 וָמַ֔עְלָה

 שָׁנָה֙

 עֶשְׂרִ֤ים

 מִבֶּ֨ן

 kol-yo.tze  va.ma.lah  sha.nah  es.rim   Mi.ben
 tous ceux  qui peuvent aller  et au dessus  ans  l’âge de vingt  Depuis

 לְצִבְאֹתָ֖ם

 אֹתָ֛ם

 תִּפְקְד֥וּ

 בְּיִשְׂרָאֵ֑ל

 צָבָ֖א

 le.tzi.vo.tam  o.tam    tif.ke.du   be.Yis.ra.el  tza.va 
 suivant leurs troupes  les  vous compterez  d’Israël  à la guerre

 

     

 וְאַהֲרֹֽן

 אַתָּ֥ה

     

 ve.A.ha.ron

  a.tah
     

 et Aaron

  toi

 1.4

 לַמַּטֶּ֑ה

 אִ֖ישׁ

 אִ֥ישׁ

 יִהְי֔וּ

 וְאִתְּכֶ֣ם

 la.ma.teh   ish  ish  yih.yu  Ve.i.te.chem
 Tribu   de chaque   un homme  avec vous  Et il y aura

 

 הֽוּא

 לְבֵית־אֲבֹתָ֖יו

 רֹ֥אשׁ

 אִ֛ישׁ

   hu  le.veit-a.vo.tav  rosh   ish 
 ses  de la maison de ses pères  est le  chef   celui qui

1.5

 יַֽעַמְד֖וּ

 אֲשֶׁ֥ר

 הָֽאֲנָשִׁ֔ים

 שְׁמֹ֣ות

 וְאֵ֙לֶּה֙

 ya.am.du   a.sher  ha.a.na.shim  she.mot  Ve.e.leh
 vous assisteront   qui  de ces hommes   les noms  Et ce sont ici

 

 בֶּן־שְׁדֵיאֽוּר

 אֱלִיצ֖וּר

 לִרְאוּבֵ֕ן

 אִתְּכֶ֑ם

 ben-Se.dei.ur   E.li.tzur    li-Re.u.ven  it.chem
 fils de Sédéur  Elitsur  de Ruben  Pour la Tribu

LES LETTRES HEBRAIQUES , LEURS VALEURS NUMERIQUES , LEURS SYMBOLES

Alphabet ,  symboles , valeurs phonétiques , valeurs numériques

( source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_h%C3%A9breu )

Lettre de base Lettre modifiée
Nom Sens Graphies Variantes Graphies
finale normale finale normale Gematria
aleph bœuf א א mapiq אּ אּ 1
ligature aleph-lamed ﭏ ﭏ
Beith ou bèt maison ב ב daguesh doux בּ בּ 2
 guimel ou ghimel chameau ג ג daguesh doux גּ גּ 3
 dalèt ou daleth porte ד ד daguesh doux דּ דּ 4
 hè louange ה ה mapiq הּ הּ 5
Vav ou waw clou ו ו daguesh doux וּ וּ 6
ligature double-waw װ װ
ligature waw-yod ױ ױ
zayin ou zaïn arme ז ז daguesh dur זּ זּ 7
het ou ‘hèt barrière ח ח 8
tet ou tèt bouclier ט ט daguesh dur טּ טּ 9
yod ou youd main י י daguesh dur יּ יּ 10
ligature double-yod ײ ײ
kaf ou khaf ou kaph paume ך ך כ כ daguesh doux ךּ ךּ כּ כּ 20
lamed ou lamèd bâton ל ל daguesh dur לּ לּ 30
mem ou mèm eaux ם ם מ מ daguesh dur מּ מּ 40
nun ou noun serpent, accroissement  ן ן נ נ daguesh dur נּ נּ 50
samech ou samèkh appui ס ס daguesh dur סּ סּ 60
ayin œil ע ע alternative ﬠ ﬠ 70
pe ou bouche ף ף פ פ daguesh doux ףּ ףּ פּ פּ 80
tsade ou tsadé hameçon ץ ץ צ צ daguesh dur צּ צּ 90
qof ou qoph nuque ק ק daguesh dur קּ קּ 100
resh ou rèch tête ר ר daguesh dur רּ רּ 200
shin ou chine dent ש ש daguesh dur שּ שּ 300
שׁ שׁ point shin, daguesh dur שּׁ שּׁ
שׂ שׂ point sin, daguesh dur שּׂ שּׂ
tav
signe, marque ת ת daguesh doux תּ תּ 400

Les lettres hébraïques et leurs significations

( Source : http://lys38000.free.fr/lettres.html )

 Aleph

Un boeuf
La puissance  de l’unité universelle, le principe originel. Aleph est l’esprit créateur d’où rayonne la pensée pure, germe de toute pensée. La puissance créatrice. Valeur numérique 1 

Beth

Un temple
Symbole de toutes les demeures, le temple de Dieu et de l’âme. Le contenant de la sagesse et des forces de la nature. Le principe de la féminité. Symbole du premier dédoublement de l’Unité en forces naturelles. La richesse intérieure acquise par la sagesse.  Valeur numérique 2.

 Guimel

Un chameau
Dans la conscience, c’est la raison présidant à la génération des idées. L’étude et la conception féconde. La concrétisation d’un projet par le sens pratique. L’évolution dans la forme et la matière. Valeur numérique 3.

Daleth

Une porte
C’est la porte par laquelle on pénètre dans le monde formel, qui nous soumet aux lois de la nature divisée et divisible. Le passage d’un état connu vers l’inconnu. La matérialité. Valeur numérique 4.

Une fenêtre
La vie universelle constituée par les cinq éléments de la nature. La spiritualité dans la conscience évolutive. L’inspiration. L’équilibre mental. La fenêtre ouvert e sur la vie par l’étude. Valeur numérique 5.

Vav

Un crochet
Le lien subtil qui unifie. La rencontre de la destinée et du libre-arbitre. L’ensemble équilibrant des lois de cause à effet. Le mariage des forces. Valeur numérique 6.

  Za-yine

Une arme, une flèche
Le combat de la vie générant l’esprit et la forme. Le but fixé. L’utilisation des connaissances. Valeur numérique 7.

 Reth

 Une clôture, une haie
Le tissage subtil qui unit tous les êtres entre eux ; l’inconscient collectif. La vie en harmonie des antagonismes. L’adaptation aux nécessités. Le résultat des actes. Valeur numérique 8.

 Teth

La boue
Le refuge intime dans lequel on s’enferme afin de s’ouvrir à deschoses supérieures. Le bouclier protecteur des forces de la nature. L’introspection.  La réflextion.  Valeur numérique 9.

Yod

 La main
Le germe de la vie toujours prêt à revivre sous la moindre impulsion. La divinité au fond de chaque être. La mutation. Valeur numérique 10.

 Kaf

 Un rocher
La force divine dominant l’être matériel. Le pouvoir d’assimiler les forces de la nature sans en être ébranlé. La domination de l’esprit sur la matière. La réception de la Kabbale. Valeur numérique 20.

 Lamed

Un aiguillon
L’éducation par les épreuves de la vie. L’abnégation. Le don de soi. L’évolution par l’équilibre entre l’épreuve et la contemplation. Valeur numérique 30.

 Mem

L’eau
La force féconde et formatrice. Le changement incessant qui passe d’une forme à une autre. Le ventre maternel qui engendre la vie et la transforme. La nouvelle naissance. Valeur numérique 40.

Noun

Un poisson
La vie universelle qui passe d’une individualité aux autres et qui change sans cesse, tout en gardant sa qualité première. La communion. L’échange vital. La continuation sous une autre forme. Valeur numérique 50.

 Samekh

Un poteau
Force rotative qui crée l’attachement des passions. C’est le cercle des forces de la nature qui lient la créature à la création par l’action des instincts. La passion aveugle, les attractions physiques. Valeur numérique 60.

A- yine

Un oeil
La vision qui détruit l’illusion. La prise de conscience de la vie réelle. La libération des attachements. La perception du réel, la lumière dévoilée.
Valeur numérique 70.

La bouche
La puissance divine libérée du chaos. La force libre de création. L’équilibre retrouvé. La concrétisation des impulsions. La perception de la voix de son intérieur divin. Valeur numérique 80.

 Tsade

Une lance
La recherche du refuge vers lequel diriger ses espoirs. Le mouvement qui porte vers le but fixé. L’exploration et la sublimation de l’inconscient.
Valeur numérique 90.

 Kof

Un singe
Liberté de préjugés. La fusion dans un tout mais en gardant la capacité d’être un. La vérité, base de la nature en harmonie. L’inspiration qui accorde la libération. Valeur numérique 100.

Reche

La tête
L’évolution. Le renouvellement. Le cycle qui dissout pour recréer. L’humilité permettant de s’élever plus haut. La projection des forces divines. Valeur numérique 200.

Chine

Une dent
La pénétration du principe universel au plus profond de la matière. La puissance de l’univers conférée à la plus infime substance. L’unification et le mouvement des trois grandes forces de l’univers : neutre, centrifuge et centripète.   Valeur numérique 300.

 Tav

Une croix
La perfection de la création. Le mystère se révélant directement à l’âme. Le retour à l’absolu.  Le couronnement des efforts. La réussite. Valeur numérique 400.

Les finales

  500 600 700 800 900 1000

 

LEVITIQUE VAYIKRA ETUDE BIBLIQUE 1:16 -17 HEBREU PHONETIQUE FRANCAIS

LEVITIQUE VAYIKRA ETUDE BIBLIQUE 1:16 -17 HEBREU PHONETIQUE FRANCAIS

1.1     

אֵלָ֔יו

יְהוָה֙

וַיְדַבֵּ֤ר

אֶל־מֹשֶׁ֑ה

וַיִּקְרָ֖א

el.av

A.do.naï va.ye.da.ber el-Mo.she

Va.yi.kra

 à lui  Adonaï  et  parla  Moïse  Or  appela

לֵאמֹֽר

מֹועֵ֖ד

מֵאֹ֥הֶל

le.mor Mo.ed me.O.hel
 en disant  d’assignation  du Tabernacle

1.2

 אֲלֵהֶ֔ם

 וְאָמַרְתָּ֣

 יִשְׂרָאֵל֙

 אֶל־בְּנֵ֤י

 דַּבֵּ֞ר

 a.le.hem   ve.a.mar.ta  Yish.ra.el  el-be.nei  Da.ber
 leur  et dis   d’Israël  aux enfants  Parle

 לַֽיהוָ֑ה

 קָרְבָּ֖ן

 מִכֶּ֛ם

 כִּֽי־יַקְרִ֥יב

 אָדָ֗ם

 la.A.do.naï   kor.ban  mi.kem  ki-ya.kriv   a.dam 
 à Adonaï  une offrande  d’entre vous  quand offrira quelqu’un

 אֶת־קָרְבַּנְכֶֽם

 תַּקְרִ֖יבוּ

 וּמִן־הַצֹּ֔אן

 מִן־הַבָּקָר֙

 מִן־הַבְּהֵמָ֗ה

 et-kor.ban.chem   ta.kri.vu  u.min-ha.tzon  min-ha.ba.kar  min-ha.be.he.mah
 son offrande  il fera  ou d’ovin  de bovin  de bête

  1.3

 תָּמִ֖ים

 זָכָ֥ר

 מִן־הַבָּקָ֔ר

 קָרְבָּנֹו֙

 אִם־עֹלָ֤ה

 ta.mim   za.char  min-ha.ba.kar   kor.ba.no  Im-o.lah
 sans tâche  mâle  de bovin  est une montée  si son présent

 יַקְרִ֣יב

 מֹועֵד֙

    אֹ֤הֶל

 אֶל־פֶּ֝תַח

 יַקְרִיבֶ֑נּוּ

 ya.kriv    Mo.ed  O.hel   el-pe.tach   ya.kri.ve.nu
 il présentera d’assignation du Tabernacle  à l’entrée  il offrira

 יְהוָֽה

 לִפְנֵ֥י

 לִרְצֹנֹ֖ו

 אֹתֹ֔ו

 A.do.naï  lif.nei  lir.tzo.no  o.to
 de Adonaï  en face  de son plein gré  le

1.4

 וְנִרְצָ֥ה

 הָעֹלָ֑ה

 עַ֖ל רֹ֣אשׁ

 יָדֹ֔ו

 וְסָמַ֣ךְ

 ve.nir.tzah  ha.o.lah  al-rosh   ya.do   Ve.sa.mach
 et il sera agréé  de l’holocauste  sur la tête  sa main  Et il posera

 עָלָֽיו

 לֹ֖ו לְכַפֵּ֥ר

 a.lav  lo le.cha.per 
 pour lui  afin de faire propitiation pour lui

 1.5

 וְ֠הִקְרִיבוּ

 יְהוָ֑ה

 לִפְנֵ֣י

 אֶת־בֶּ֥ן הַבָּקָ֖ר

 וְשָׁחַ֛ט

 ve.hi.kri.vu  A.do.naï   lif.nei    et-ben ha.ba.kar  Ve.sha.chat
 en offriront  Adonaï  devant  le veau  Puis on égorgera

 וְזָרְק֨וּ

 אֶת־הַדָּ֔ם

 הַֽכֹּֽהֲנִים֙

 אַהֲרֹ֤ן

 בְּנֵ֨י

  ve.zar.ku  et-ha.dam  ha.ko.ha.nim  A.ha.ron  be.nei
 ils répandront  le sang  Sacrificateurs  d’Aaron  et les fils

EXODE SHEMOT ETUDE BIBLIQUE 1:6-10 HEBREU PHONETIQUE FRANCAIS

EXODE SHEMOT ETUDE BIBLIQUE 1:6-10 HEBREU PHONETIQUE FRANCAIS

1-6

הַדֹּ֥ור

 וְכֹ֖ל

וְכָל־אֶחָ֔יו

יֹוסֵף֙

 וַיָּ֤מָת

ha.dor

ve.chol ve.chol-e.chav  Yo.sef  Va.ya.mot
génération- et toute et tous ses frères  Joseph

or mourut

הַהֽוּא

ha.hu

cette là

1-7    .

וַיִּרְבּ֥וּ

וַֽיִּשְׁרְצ֛וּ

 פָּר֧וּ

 יִשְׂרָאֵ֗ל

 וּבְנֵ֣י

va.yir.bu

va.yish.re.tzu pa.ru  Yis.ra.el  U.ve.nei
et multiplièrent et crûrent en très-grande abondance foisonnèrent d’Israël

Et les enfants

הָאָ֖רֶץ

וַתִּמָּלֵ֥א

מְאֹ֑ד

בִּמְאֹ֣ד

וַיַּֽעַצְמ֖וּ

ha.a.retz

va.ti.ma.le me.od bi.me.od va.ya.atz.mu

le pays

fut rempli tellement que  très

et devinrent puissants

אֹתָֽם

o.tam

en

1-8

לֹֽא־יָדַ֖ע

אֲשֶׁ֥ר

עַל־מִצְרָ֑יִם

מֶֽלֶךְ־חָדָ֖שׁ

וַיָּ֥קָם

lo-ya.da

a.sher  al-Mitz.ra.yim me.lech-cha.dash Va.ya.kom
n’avait point connu lequel sur l’Egypte un nouveau Roi

 il s’éleva

אֶת־יֹוסֵֽף

et-Yo.sef

Joseph

1-9

בְּנֵ֣י

עַ֚ם

הִנֵּ֗ה

אֶל־עַמֹּ֑ו

וַיֹּ֖אמֶר

be.nei

am hi.neh el-a.mo Va.yo.mer
des enfants le peuple voici à  son peuple

Et il dit

מִמֶּֽנּוּ

 וְעָצ֖וּם

רַ֥ב

 יִשְׂרָאֵ֔ל

mi.me.nu ve.a.tzum rav Yis.ra.el 
que nous et plus puissant

est plus grand

 d’Israël

1-10

וְהָיָ֞ה

פֶּן־יִרְבֶּ֗ה

לֹ֑ו

נִֽתְחַכְּמָ֖ה

 הָ֥בָה

ve.ha.yah

pen-yir.beh lo ni.tcha.ke.mah Ha.vah
si cela se passait de peur qu’il ne se multiplie ne agissons donc prudemment avec lui

venez

עַל־שֹׂ֣נְאֵ֔ינוּ

גַּם־הוּא֙

וְנֹוסַ֤ף

 מִלְחָמָה֙

כִּֽי־תִקְרֶ֤אנָה

al-so.ne.nu

gam-hu ve.no.saf mil.cha.mah ki-ti.kre.nah
à nos ennemis lui aussi il ne se joignît à une guerre

Qu’il arrive

מִן־הָאָֽרֶץ

וְעָלָ֥ה

וְנִלְחַם־בָּ֖נוּ

min-ha.a.retz ve.a.lah ve.nil.cham-ba.nu

qu’il ne s’en allât du pays

 contre nous  et ne fît la guerre

EXODE SHEMOT 1:1-5 ETUDE BIBLIQUE HEBREU PHONETIQUE FRANCAIS

EXODE SHEMOT 1:1-5 ETUDE BIBLIQUE HEBREU PHONETIQUE FRANCAIS

1-1

הַבָּאִ֖ים

יִשְׂרָאֵ֔ל

בְּנֵ֣י

 שְׁמֹות֙

וְאֵ֗לֶּה

ha.ba.im

Yish.ra.el be.nei she.mot  Ve.e.leh 
qui entrèrent d’Israël des enfants les noms

Or ce sont ici

בָּֽאוּ

וּבֵיתֹ֖ו

אִ֥ישׁ

אֵ֣ת יַעֲקֹ֔ב

 מִצְרָ֑יְמָה

ba.u

u.ve.i.to ish et Ya.a.kov Mitz.ra.ye.mah
y entra et leur famille chacun avec Jacob

en Egypte

1-2

וִיהוּדָֽה

לֵוִ֖י

שִׁמְעֹ֔ון

רְאוּבֵ֣ן

vi.Ye.hu.dah Le.vi Shim.on Re.u.ven
et Juda Lévi

Siméon

 Ruben

1- 3

וּבְנְיָמִֽן

 זְבוּלֻ֖ן

 יִשָּׂשכָ֥ר

u.Bin.ya.min  Ze.vu.lun Yis.sa.char

et Benjamin

 Zabulon  Issachar

1-4

וְיֹוסֵ֖ף

וְאָשֵֽׁר

גָּ֥ד

וְנַפְתָּלִ֖י

 דָּ֥ן

veYosef

ve.A.sher Gad ve.Naf.ta.li Dan 
avec Joseph et Aser Gad

et Nephtali

 Dan

1-5

  נָ֑פֶשׁ

יֶֽרֶךְ־יַעֲקֹ֖ב

יֹצְאֵ֥י

כָּל־נֶ֛פֶשׁ

וַֽיְהִ֗י

 na.fesh ye.rech-Ya.a.kov yotz.ei kol-ne.fesh  Va.ye.hi
 âmes la hanche de Jacob issues de toutes les personnes

Et étaient

בְמִצְרָֽיִם

הָיָ֥ה

שִׁבְעִ֣ים

ve.Mitz.ra.yim ha.yah shi.vim
en Egypte

était

soixante et dix

GENESE BERESHIT ETUDE BIBLIQUE 26-31 HEBREU PHONETIQUE FRANÇAIS

GENESE BERESHIT  26-31 HEBREU PHONETIQUE FRANÇAIS

Genèse 1-26

בְּצַלְמֵ֖נוּ

אָדָ֛ם

נַֽעֲשֶׂ֥ה

 אֱלֹהִ֔ים

 וַיֹּ֣אמֶר

be.tsal.e.me.nu

a.dam na.a.seh E.lo.him  wa.yo.mer
à notre image l’homme faisons Elohim

Puis dit

וּבְעֹ֣וף

בִדְגַ֨ת

הַיָּ֜ם

וְיִרְדּוּ֩

כִּדְמוּתֵ֑נוּ

 u.be.oph

bi.de.gath ha.yam we.yi.re.du ki.de.mu.the.nu
et sur les oiseaux sur les poissons de la mer  et qu’il domine

selon notre ressemblance

הָֽרֹמֵ֥שׂ

וּבְכָל־ הָֽרֹמֵ֥שׂ

וּבְכָל־הָאָ֔רֶץ

וּבַבְּהֵמָה֙

הַשָּׁמַ֗יִם

ha.ro.mesh

ha.ro.mes u.be.kal-ha.a.rets u.ba.be.he.mah ma.ha.rash.tri
qui rampe et sur tout reptile et sur toute la terre et sur le bétail

des cieux

עַל־הָאָֽרֶץ

al ha.a.rets

 

sur la terre

Genèse 1-27

בְּצֶ֥לֶם

בְּצַלְמֹ֔ו

אֶת־הָֽאָדָם֙

אֱלֹהִ֤ים

וַיִּבְרָ֨א

be.tse.lem

be.tsa.le.mo eth-ha.a.dam E.lo.him wa.yi.bra
à l’image à son image l’homme Elohim

Et créa

וּנְקֵבָ֖ה

זָכָ֥ר

אֹתֹ֑ו

בָּרָ֣א

אֱלֹהִ֖ים

u.ne.qe.bah

za.kar o.tho ba.ra E.lo.him
et femelle mâle le il créa

de Elohim

אֹתָֽם

בָּרָ֥א

o.tham

ba.ra

les

il créa

Genèse 1-28

לָהֶ֜ם

וַיֹּ֨אמֶר

אֱלֹהִים֒

 אֹתָם֮

 וַיְבָ֣רֶךְ

la.hem

wa.yo.mer E.lo.him o.tham  wa.ye.ba.rek
leur et dit Elohim les

 Et bénit

אֶת־הָאָ֖רֶץ

וּמִלְא֥וּ

וּרְב֛וּ

פְּר֥וּ

אֱלֹהִ֗ים

eth-ha.a.rets

u.mi.le.u u.re.bu pe.ru E.lo.him
la terre et remplissez et multipliez Croissez

Elohim

וּבְעֹ֣וף

 הַיָּם֙

בִּדְגַ֤ת

וּרְד֞וּ

וְכִבְשֻׁ֑הָ

u.be.oph

ha.yam bi.de.gath u.re.du

we.ki.be.shu.ah

et sur les oiseaux

de la mer sur les poissons et dominez

et l’assujettissez

עַל־הָאָֽרֶץ

הָֽרֹמֶ֥שֶׂת

וּבְכָל־חַיָּ֖ה

 הַשָּׁמַ֔יִם

al-ha.a.rets ha.ro.me.seth u.be.kal-cha.yah ha.sha.ma.yim 
sur la terre qui se meut

et sur toute bête

 des cieux

Genèse 1-29

לָכֶ֜ם

נָתַ֨תִּי

הִנֵּה֩

אֱלֹהִ֗ים

וַיֹּ֣אמֶר

la.kem

na.tha.ti hin.neh E.lo.him wa.yo.mer
vous je ai donné Voici Elohim

Et dit

עַל־פְּנֵ֣י

אֲשֶׁר֙

זֶ֗רַע

זֹרֵ֣עַ

אֶת־כָּל־עֵ֣שֶׂב

al-pe.ney

a.sher ze.ra zo.re.a

eth-kal-e.seb

sur

qui semence  portant

toute herbe

זֹרֵ֣עַ

פְרִי־עֵ֖ץ

אֲשֶׁר־בֹּ֥ו

וְאֶת־כָּל־הָעֵ֛ץ

כָל־הָאָ֔רֶץ

zo.re.a

phe.ri-ets a.sher-bo we.eth-kal-ha.ets kal-ha.a.rets
portant du fruit d’arbre qui a en soi-même et tout arbre

toute la terre

לְאָכְלָֽה

לָכֶ֥ם

יִֽהְיֶ֖ה

 זָ֑רַע

le.ake.lah la.kem

yih.yeh

 za.ra

pour nourriture vous

sera

 semence

Genèse 1-30

וּלְכֹ֣ל

הַשָּׁמַ֜יִם

וּלְכָל־עֹ֨וף

הָ֠אָרֶץ

וּֽלְכָל־חַיַּ֣ת

u.le.kol

ha.sha.ma.yim u.le.kal-oph ha.a.rets  u.le.kal-cha.yath
et à tout des cieux et à tous les oiseaux de la terre

à toutes les bêtes

חַיָּ֔ה

נֶ֣פֶשׁ

אֲשֶׁר־בֹּו֙

עַל־הָאָ֗רֶץ

רֹומֵ֣שׂ

cha.yah

ne.phesh a.sher-bo al-ha.a.rets ro.mes
 vivante être ayant en soi-même sur la terre

qui se meut

וַֽיְהִי־כֵֽן

לְאָכְלָ֑ה

עֵ֖שֶׂב

 אֶת־כָּל־יֶ֥רֶק

wa.ye.hi-ken le.ake.lah e.seb eth-kal-ye.req 
et il fut ainsi pour manger

herbe

 toute verte

Genèse 1-31

וְהִנֵּה־טֹ֖וב

עָשָׂ֔ה

אֶת־כָּל־אֲשֶׁ֣ר

אֱלֹהִים֙

וַיַּ֤רְא

we.hin.neh-tob

a.sah eth-kal-a.sher E.lo.him

wa.ya.re

et voilà il était bon

avait fait tout ce qu’il Elohim

Et vit

הַשִּׁשִּֽׁי

יֹ֥ום

וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר

וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב

מְאֹ֑ד

ha.shi.shi

yom wa.ye.hi-bo.qer wa.ye.hi-e.reb me.od
six jour ainsi fut le matin ainsi fut le soir

très